CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG THÔNG MINH

Các tính năng:

  • Bảo vệ gia đình và tài sản của bạn.

  • Thông báo gửi đến điện thoại thông minh khi phát hiện một vật thể di động.

  • Cảm biến hồng ngoại để phát hiện chính xác.

  • Xây dựng G-cảm biến.

  • IPx4 không thấm nước.

  • Dễ dàng cài đặt, không cần hệ thống dây.

  • Làm việc với ΣCasa Link, cảm biến chuyển động thông báo cho bạn bất kỳ sự kiện phát hiện trong nhà.