CẢM BIẾN CỬA THÔNG MINH

Các tính năng:

  • Thông báo gửi đến điện thoại thông minh của bạn khi cửa hoặc cửa sổ được mở.

  • Ghi lại lịch sử hoạt động của cửa, cửa sổ.

  • Dễ dàng cài đặt và không cần hệ thống dây.

  • Thông báo ngay lập tức sẽ được gửi đến điện thoại của bạn nếu cảm biến cửa thông minh phát hiện bất kỳ người vào nhà. Ngoài ra các camera thông minh sẽ được bắt đầu kiểm tra an ninh và ghi âm.