Các tính năng:

  • Bảo vệ gia đình và tài sản của bạn.
  • Cảm biến va chạm không dây nhỏ nhất dựa trên Bluetooth 4.0.
  • Gắn vào kính cửa sổ hoặc cửa ra vào để phát hiện tổng tấn công, tác động khi va chạm.
  • Bảo vệ ngôi nhà tránh bị xâm nhập.
  • Dễ dàng cài đặt, không cần hệ thống dây.
TOP