CÔNG TÁC THÔNG MINH

Các tính năng:

  • Một lần chạm để kiểm soát đèn tắt hoặc mở trên điện thoại thông minh, máy tính bảng.

  • Thay thế công tắc trên tường.

  • Lịch hoạt động tắt, mở.