GATEWAY THÔNG MINH

Gateway thông minh sẽ gửi thông báo và giám sát thiết bị thông minh của bạn đến điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Tất cả bạn cần là một kết nối Wi-Fi hoặc 3/4G và kết nối  Bluetooth 4.0 (Bluetooth năng lượng thấp). Một phần của thiết bị thông minh gia đình là các cổng kết nối thông minh  sẽ làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, đơn giản hơn,và tốt hơn.

Các tính năng:

 • Điều khiển thiết bị nhà thông minh của bạn bất cứ nơi nào.

 • Gửi thông báo đến điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn khi đáp ứng điều kiện bạn đặt ra.

 • Cắm điện và kiểm soát lịch trình ánh sáng thông minh.

 • So sánh tiêu thụ cắm điện hàng tháng và tính toán chi phí. (TBD).

 • Liên kết thông minh (iOS sẽ phát hành vào quý 2 / E).

 • Điều khiển đặt độc lập (iOS sẽ phát hành vào quý 2 / B).

 • Một cổng có thể kiểm soát 12 thiết bị.

 • Ứng dụng miễn phí cho iOS và Android.

 • Xây dựng ăng-ten WiFi.

 • Xây dựng khuếch đại năng lượng khi mở rộng thêm khoảng cách Bluetooth.

 

Yêu cầu hệ thống:

 • Android – 4.3 và Bluetooth 4.0.

 • Apple – iOS 7 với Bluetooth 4.0 và Iphone4s trở lên.