HỒNG NGOẠI TỪ XA THÔNG MINH

Các tính năng:

  • Giúp gười dùng điều khiển từ xa TV và thiết bị điện tử trong nhà, sẽ không cần điều khiển bằng nhựa từ xa nữa.

  • Tiếp nhận phủ sóng rộng và không gian truyền.

  • Hỗ trợ nhiều thiết bị gia dụng.

  • Dễ dàng cài đặt, không cần hệ thống dây.