Chế độ tắt, mở / Phát hiện tiêu thụ 

  • Kiểm soát việc đóng, mở điện năng, giám sát và lập kế hoạch.
  • Đo lường điện năng tiêu thụ và tính toán chi phí.
  • Quản lý năng lượng hiệu quả.
  • Cảnh báo quá tải và bảo vệ an ninh cung cấp điện.
  • Phát hiện và cho biết điện năng tiêu thụ của các thiết bị khác nhau. Bắt đầu cắt giảm hóa đơn điện bằng cách chấp nhận vấn đề phát sinh.
TOP