Ổ CẮM ĐIỆN THÔNG MINH

Chế độ tắt, mở / Phát hiện tiêu thụ 

  • Kiểm soát việc đóng, mở điện năng, giám sát và lập kế hoạch.

  • Đo lường điện năng tiêu thụ và tính toán chi phí.

  • Quản lý năng lượng hiệu quả.

  • Cảnh báo quá tải và bảo vệ an ninh cung cấp điện.

  • Phát hiện và cho biết điện năng tiêu thụ của các thiết bị khác nhau. Bắt đầu cắt giảm hóa đơn điện bằng cách chấp nhận vấn đề phát sinh.